Отпечатване

Телевизор

Използвайте това помощно ръководство, ако имате въпроси за това как да използвате вашия телевизор. Онлайн Помощното ръководство включва най-новата информация. За подробности вижте “Използване на помощното ръководство”.

Препоръчителни теми

  • За да проверите за кои модели се отнася това помощно ръководство, посетете тази страница.
  • За информация относно отстраняването на неизправности можете да направите справка и в Често задавани въпроси в нашия сайт за поддръжка.