Отпечатване

Избор на вход

За да използвате устройства (като Blu-ray/DVD плейър), свързани към телевизора, или за да гледате телевизия, след като сте ги използвали, ще се наложи да превключите входа.

  1. Натиснете бутона (Избор на вход) неколкократно, за да изберете свързаното устройство.

Съвет

  • Можете да превключвате към телевизионни предавания просто с натискане на бутона TV на дистанционното управление.

Превключване от меню Home

  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете входен източник от [Входове].