Отпечатване

Използване на Лента с меню на телевизора

Тази функция е налична за телевизори, чието дистанционно управление няма бутон DISCOVER.

Натиснете бутона TV, докато гледате телевизионно предаване, за да се покаже Лента с меню на телевизора. Лента с меню на телевизора дава възможност за достъп до вашите Предпочитани канали и показва ТВ меню, от което получавате достъп до списъка на каналите, списъка на записаните заглавия или списъка на таймерите.

Image of the TV screen
 1. Натиснете бутона TV, докато гледате телевизионно предаване.
  Лента с меню на телевизора се показва в долната част на екрана.
 2. Преместете фокуса нагоре или надолу, за да изберете желаната категория.
 3. Преместете фокуса наляво или надясно, за да изберете желания елемент.
 4. Натиснете бутона (Потвърждение), за да стартирате избрания елемент.

Добавяне на канали към предпочитани

 1. Натиснете бутона TV, докато гледате телевизионно предаване.
  Лента с меню на телевизора се показва в долната част на екрана.
 2. Преместете фокуса надолу, за да изберете [Добавяне на канали към "Предпочитани"].
 3. Изберете [Предпочитани], които искате да настроите, за да добавите вашите предпочитани канали.

Съвет

 • Ако изберете [Добави към Предпочитани] от [Аction меню], можете да добавите, канала, който гледате, към [Предпочитани канали].

За да промените настройките на тази функция

 1. Натиснете бутона TV, докато гледате телевизионно предаване.
  Лента с меню на телевизора се показва в долната част на екрана.
 2. Преместете фокуса към категорията [Настройки].
 3. Изберете желания елемент, за да промените настройката.

Налични опции

[Показване/скриване на категории]
Изберете категории на съдържанието, които да се показват в Лента с меню на телевизора. Не можете да скриете [Настройки].
Можете да скриете [Избрани] в зависимост от модела на вашия телевизор.
[Пренареждане на категориите]
Изберете категория на съдържание, за да преподредите.
[Добавяне на категории за жанрове]
Добавете жанрове, за да създадете ваша собствена категория съдържание.
[Добавяне на категории за ключови думи]
Добавете ключови думи, за да създадете ваша собствена категория съдържание.
[Сортиране на ТВ канали]
Изберете типа на сортиране на телевизионните канали.
[Размер]
Изберете размера на екрана на менюто.

Забележка

 • Някои опции може да не са налични в зависимост от вашия модел/регион/държава.