Отпечатване

Търсене с използване на глас

Дистанционните управления, които поддържат гласово търсене, имат бутон (Микрофон) и вграден микрофон. С изговаряне в микрофона, можете да търсите различно съдържание.

  1. Натиснете бутона (Микрофон).
    LED индикаторът на дистанционното управление ще светне.
  2. Говорете в микрофона.
    В зависимост от модела може да се извеждат примерни фрази.

Когато не можете да търсите посредством гласа си

Регистрирайте отново гласовото дистанционно управление, което има бутон (Микрофон) на телевизора, като натиснете бутона HOME и изберете [Настройки] — [Дистанционни управления и аксесоари] — [Дистанционно управление].

Забележка

  • За да използвате гласово търсене, е необходима интернет връзка.
  • Типът дистанционно управление, доставяно с телевизора, и наличността на дистанционно управление с вграден микрофон се различават в зависимост от вашия модел/регион/държава. За някои модели/региони/държави е достъпно допълнително дистанционно управление.