Отпечатване

Приемане на сателитно излъчване (само за сателитно съвместими модели)

Моделите, съвместими със сателит, имат опция [Настройка на сателит] в [Настройки] [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Цифрова настройка].

Ако имате инсталирана сателитна антена, можете да гледате сателитни предавания чрез конфигуриране на настройките на тунера. Вижте описанията по-долу, които ще ви помогнат да определите какъв е типът на инсталацията и да настроите вашата сателитна антена.

  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Канали] — [Настройка на каналите] — [Цифрова настройка] — [Настройка на сателит] — [Цифрова сателитна настройка].

Налични опции

[Конфигурация на антената]
Изберете типа на сателитната инсталация.
Типът на вашата сателитна инсталация може да бъде Single Cable Distribution (Разпространение чрез единичен кабел), Fixed Antenna (Фиксирана антена) или DiSEqC.
Single Cable Distribution (Разпространение чрез единичен кабел) позволява доставка на програми до множество приемници по единичен коаксиален кабел. За всеки приемник или тунер е определена една потребителска честотна “лента”.
Инсталацията DiSEqC ви позволява да се свързвате с множество сателитни антени или LNB, ако ги притежавате. Можете да избирате между тях, като използвате управлението на телевизора.
Fixed Antenna (Фиксирана антена) обикновено е най-простият тип на инсталация, при който има една сателитна антена и LNB.
[Обхват]
Конфигурира броя на потребителските ленти, определени за телевизора или тунера.
[Честотa на обхвата]
Настройва честотата на потребителските ленти, определени за телевизора или тунера.
[Общи сателити]/[Други (Общи сателити)]
Търси сателитни услуги въз основа на група от общи настройки. Настройките, които се показват, зависят от вашия модел.
[DiSEqC управление]
Конфигурира настройки за контролиране на допълнително сателитно оборудване, например сателитни селекторни превключватели.
[Начин на сканиране]
[Пълно сканиране]: Сканира всички налични сателитни честоти.
[Мрежово сканиране]: Сканира на базата на предварително дефинирани мрежови параметри. Ако след извършване на [Мрежово сканиране] услугите все още липсват, пробвайте с [Пълно сканиране].
[Ръчно сканиране]: Позволява ви да задавате честота на сканиране и други параметри на транспондера.