Отпечатване

Използване на справочника на програмите

Можете бързо да намерите предпочитаните програми.

  1. Натиснете бутона GUIDE, за да се покаже справочникът на цифровите програми.
  2. Изберете програмата, която ще гледате.
    Показват се детайли за програмата.
  3. Изберете [Покажи], за да гледате програмата.

За да превключите справочника на програмите

Можете да превключите справочника на програмите към [ТВ избрани] или [Guide на жанровете]. Някои опции може да не са налични в зависимост от вашия модел/регион/държава. Можете също така да превключите справочника на програмите, за да видите [Списък със записани заглавия] (само за модели, записващи на USB HDD) или [Списък на таймера].

  1. Преместете фокуса върху най-левия елемент, след това преместете отново наляво, за да се отвори менюто.
  2. Изберете желания справочник или списък на програмите.

За да използвате допълнителни функции

  1. При показан справочник на програмите, натиснете бутона ACTION MENU и след това изберете желания елемент.