Отпечатване

Използване на услуги за интерактивна телевизия

За показване на текстова информация

Можете да преглеждате текстова и текст-базирана графична информация, включително национални новини, информация за времето и ТВ програми. Можете да търсите информацията, която ви интересува, и след това да изберете информацията, която желаете да се покаже, като въведете число.

  1. Натиснете бутона (Текст), за да се покаже текстова информация.

Относно цифровата услуга за текстова информация

Цифровата текстова услуга предлага богато съдържание с фини графики и изображения. Налични са различни функции, като връзки към страници и лесна за използване навигация. Тази услуга се поддържа от множество разпространители. (Наличността на тази функция зависи от вашия модел/регион/държава.)

Относно цифровото интерактивно приложение

Услугите с интерактивно приложение предлагат висококачествен цифров текст и графика заедно с разширени опции. Тази услуга се поддържа от разпространителите. (Наличността на тази функция зависи от вашия модел/регион/държава.)

Забележка

  • Интерактивната услуга е налична само ако се предоставя от разпространителя.
  • Наличните функции и съдържание на екрана се различават в зависимост от разпространителя.
  • Ако са избрани субтитри и сте стартирали приложение за цифров текст от бутона (Текст), е възможно при определени обстоятелства субтитрите да спрат да се показват. Когато затворите приложението за цифров текст, показването на субтитрите ще се възстанови автоматично.

Използване на услуга NVOD/MF

NVOD (Близко видео On Demand) и MF (Многопоточно) са стандарти за разпространение на няколко програми едновременно на един канал.

NVOD предоставя няколко копия от програмата по разпределен график, а MF ви позволява да изберете желаната програма от няколко програми в един канал.

  1. Докато гледате канал NVOD/MF, натиснете бутона ACTION MENU.
  2. Изберете [Допълнителни канали] — желаната програма.

Забележка

  • Тази функция е налична, когато разпространителят предоставя услугата NVOD/MF.