Отпечатване

Разбиране на символите, показвани в списъка на записаните заглавия (само за модели, записващи на USB HDD)

List of icons and their descriptions :
Запис, който не е гледан
:
Защитен запис
:
Запис, който се извършва в момента