Отпечатване

Свързване на компютър и разглеждане на запаметеното съдържание

Свързване на компютър

Използвайте HDMI кабел за свързване на вашия компютър към телевизора.

Illustration of the connection method
  1. Компютър
  2. HDMI кабел (не се доставя)*

* Уверете се, че използвате одобрен HIGH SPEED HDMI кабел с HDMI лого.

За да проверите спецификациите на видеосигнала

За да видите съдържание, записано на компютър

След като осъществите връзката с компютъра, натиснете бутона HOME, след това изберете входа, към който е свързан компютърът.

За да проверите поддържаните файлови формати

Забележка

  • За оптимално качество на картината ви препоръчваме да настроите компютъра за изходни видеосигнали в съответствие с една от настройките, посочени в “Спецификации на компютърния видеосигнал”.
  • В зависимост от състоянието на връзката изображението може да е замъглено или размазано. В такъв случай променете настройките на компютъра и изберете друг входен сигнал от списъка “Спецификации на компютърния видеосигнал”.