Отпечатване

Безжичен субуфер на Sony (допълнителен) (само за модели, поддържащи безжичен субуфер на Sony)