Отпечатване

[Експертни панелни настройки] (само за модели, оборудвани с OLED панел)

Тези опции са налични за модели, оборудвани с OLED панел и се използват за предотвратяване на задържане на изображението.

Ако едно и също изображение се показва многократно или за дълги периоди от време, може да се появи задържане на изображението.
Телевизорът има две функции, [Изместване на пикселите] и [Обновяване на панела], които имат за цел да намалят задържането на изображението.

Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Екран и звук] — [Експертни панелни настройки] — желаната опция.

Налични опции

[Изместване на пикселите]
Придвижва показаното изображение на регулярни интервали, за да предотврати задържане на изображението. При нормални обстоятелства използвайте телевизора, като тази опция е активирана.
[Обновяване на панела]
Извършвайте ръчно Обновяване на панела, само когато задържането на изображението е особено забележимо.

Забележка

  • Извършвайте Обновяване на панела, само когато задържането на изображението е особено забележимо. Препоръчително е да го извършвате само веднъж годишно. Избягвайте да го извършвате повече от веднъж годишно, защото може да засегне работния живот на панела.
  • Обновяване на панела отнема около един час. По време на Обновяване на панела по екрана може да се появи бяла линия. Това не е неизправност на телевизора.
  • Извършвайте корекции, когато температурата в помещението е между 10°C и 40°C. Ако температурата в помещението е извън този диапазон, не може да се извърши обновяване на панела.