Отпечатване

[Екран и звук]

  1. Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Екран и звук].

Налични опции

[Картина]
Конфигурира настройки на дисплея, които регулират качеството на картината, като например яркост на екрана.
[Екран]
Регулира размера и положението на екрана.
[Звук]
Конфигурира настройки, които регулират звука.
[Аудио изход]
Конфигурира настройки за избор, свързани с високоговорителите.