Отпечатване

Ако се изисква пълно нулиране (рестартиране) на телевизора

Ако имате проблеми, например картината не се извежда на екрана или дистанционното управление не работи, нулирайте телевизора посредством следната процедура. Ако проблемът продължава, опитайте с процедурата за фабрично нулиране, описана по-долу.
Ако към телевизора е свързано външно USB устройство, разединете го от телевизора преди нулирането.

Нулиране на захранването

 1. Рестартирайте телевизора посредством дистанционното управление.
  Натиснете и задръжте бутона за включване на дистанционното управление в продължение на 5 секунди, докато се покаже съобщението “Power off” (Изключване на захранването).
  Телевизорът ще се изключи и ще се рестартира автоматично след около една минута.
 2. Изключете променливотоковия захранващ кабел от контакта.
  Ако проблемът продължава след стъпка 1, изключете захранващия кабел на телевизора от електрическия контакт. След това натиснете бутона за включване на телевизора, изчакайте 2 минути и включете отново променливотоковия захранващ кабел в електрическия контакт.

Съвет

Личните ви настройки и данни няма да се загубят след рестартиране на телевизора.

Възстановяване на фабричните настройки

Ако проблемът продължава след нулиране на захранването, опитайте с нулиране до фабричните данни.

Забележка

Извършването на фабрично нулиране ще изтрие всички данни и настройки на телевизора (като Wi-Fi и информацията за настройките на кабелните мрежи, Google профилите и друга информация за вход в системата, Google Play, както и други инсталирани приложения).

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Предпочитания за устройството] — [Нулиране] — [Възстановяване на фабричните настройки].
 2. Изберете [Изтриване на всичко].
  Ако сте настроили PIN код на телевизора, ще бъдете помолени да го въведете, когато изберете [Изтриване на всичко].
  След успешно приключване на процедурата за фабрично нулиране телевизорът ще стартира съветника за начална настройка. Трябва да приемете Общите условия на Google и Правилата за поверителност на Google.