Drukuj

Rejestrowanie dysku USB HDD (tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)

Modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD mają opcję [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w menu dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji].

Podłącz i zarejestruj dysk USB HDD w telewizorze, aby nagrywać programy cyfrowe.

Podłącz dysk USB HDD do portu USB telewizora oznaczonego jako „HDD REC” (jeśli istnieje niebieski port USB umożliwiający nagrywanie na dysk HDD).

Uwaga

 • Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach w Europie, Australii i Nowej Zelandii.
Illustration of the connection method
 1. Dysk USB HDD
 2. Kabel USB (brak w zestawie)
 1. Podłącz dysk USB HDD do portu USB3 (niebieski) z oznaczeniem „HDD REC” telewizora.
 2. Włącz dysk USB HDD.
 3. Poczekaj na wyświetlenie ekranu [Dysk USB podłączony].
 4. Wybierz opcję [Zarejestruj, aby nagrywać].
 5. Zarejestruj dysk USB HDD, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga

 • Jeśli w czasie rejestracji w kroku 4 pojawi się komunikat „Nie można wykryć dysku HDD USB do nagrywania”, postępuj zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami i sprawdź, czy dysk USB HDD przeznaczony do nagrywania jest podłączony do portu USB3 (niebieski).
  Jeśli pomimo sprawdzenia połączenia dysk USB HDD nadal nie zostanie rozpoznany, musisz ponownie go zarejestrować, ponieważ wcześniej został zarejestrowany w celach innych niż nagrywanie ([Pamięć urządzenia]). Aby ponownie zarejestrować dysk USB HDD do nagrywania, zapoznaj się z częścią „Nie można zarejestrować dysku USB HDD. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dyskach USB HDD)”.

Wskazówka

 • Dysk USB HDD możesz też zarejestrować w telewizorze, wybierając opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] — [Rejestrowanie dysku HDD].

Wyrejestrowanie dysku USB HDD

 1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Oglądanie telewizji] — [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] — [Wyrejestrowanie dysku HDD] — urządzenie, które chcesz wyrejestrować.