Skriv ut

Med funktioner för BRAVIA Sync-kompatibla enheter

[Sync Menu] används främst för att använda BRAVIA Sync-kompatibla enheter från TV:n.
Tryck på ACTION MENU och välj sedan [Sync Menu].

Blu-ray/DVD-spelare

 • Startar automatiskt Blu-ray/DVD-spelaren och växlar ingången till Blu-ray/DVD-spelaren när du väljer den från Home-menyn eller Sync Menu.
 • Startar automatiskt TV:n och växlar ingången till den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren när Blu-ray/DVD-spelaren börja spela upp.
 • Stänger automatiskt av den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren när du stänger av TV:n.
 • Styr menyfunktioner ( (upp) / (ner) / (vänster) / (höger)), uppspelning (till exempel (spela)) och val av kanaler för den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren med TV:ns fjärrkontroll.

AV-förstärkare

 • Startar automatiskt den anslutna AV-förstärkaren och växlar ljudutgångarna från TV-högtalarna till ljudanläggningen när du startar TV:n. Denna funktion är endast tillgänglig om du tidigare har använt AV-förstärkaren för att mata ut TV-ljud.
 • Växlar automatiskt ljudutgången till AV-förstärkaren genom att starta AV-förstärkaren när TV:n startas.
 • Stänger automatiskt av den anslutna AV-förstärkaren när du stänger av TV:n.
 • Justerar volymen ((volym) +/–) och stänger av ljudet ((ljudlös)) för den anslutna AV-förstärkaren med TV:ns fjärrkontroll.

Videokamera

 • Startar automatiskt TV:n och växlar ingången till den anslutna videokameran när videokameran startar.
 • Stänger automatiskt av den anslutna videokameran när du stänger av TV:n.
 • Styr menyfunktioner ( (upp) / (ner) / (vänster) / (höger)), uppspelning (till exempel (spela)) för den anslutna videokameran via TV:ns fjärrkontroll.

Observera

 • BRAVIA Sync-kontroll” (BRAVIA Sync) är endast tillgänglig för anslutna BRAVIA Sync-kompatibla enheter som är märkta med BRAVIA Sync logotypen.