Skriv ut

Justera BRAVIA Sync-inställningar

 1. Starta den anslutna enheten.
 2. Om du vill aktivera [BRAVIA Sync-kontroll], tryck på HOME och välj [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [BRAVIA Sync-inställningar] — [BRAVIA Sync-kontroll].
 3. Aktivera BRAVIA Sync på den anslutna enheten.
  När en specifik Sony BRAVIA Sync-kompatibel enhet är ansluten och påslagen och [BRAVIA Sync-kontroll] har aktiverats, aktiveras BRAVIA Sync automatiskt på den enheten. Mer information finns i bruksanvisningen för den anslutna utrustningen.

Tillgängliga alternativ

Tillgängliga alternativ visas nedan. (Alternativen varierar beroende på din modell/region/land.)

[Apparater automatiskt Av]
Om alternativet inaktiveras stängs inte den anslutna enheten av automatiskt när TV:n stängs av.
[TV automatiskt På]
Om alternativet inaktiveras, startar inte TV:n automatiskt när den anslutna enheten startar.
[BRAVIA Sync-enhetslista]
Visar BRAVIA Sync-enhetslistan.
[Tangenter för enhetskontroll]
Gör att du kan ställa in knappar för att styra en HDMI-ansluten enhet.

Om du vill använda Sync Menu

 1. Tryck på ACTION MENU, välj Sync Menu och välj önskat alternativ i Sync Menu.

Tips

 • I följande fall visas ett meddelande på TV-skärmen när du väljer Sync Menu.
  • En HDMI-enhet är inte ansluten.
  • [BRAVIA Sync-kontroll] har inaktiverats.