Käyttöopas

LED-ilmaisin

LED-merkkivalo osoittaa television tilan.

LED palaa jatkuvasti keltaisena
LED palaa jatkuvasti valkoisena
  • Palaa valkoisena, kun [Virransäästö] -asetukseksi on valittu [Kuva pois]. [Virransäästö]
  • Palaa valkoisena, kun televisio on toiminnassa.
LED ei pala
  • Ei pala, kun televisio on valmiustilassa.
LED vilkkuu valkoisena
  • Vilkkuu, kun kaukosäädintä käytetään.
LED palaa jatkuvasti punaisena
  • Palaa punaisena tallennustilassa*.
    • Vain tietyillä- tai rajoitetuilla-alueilla/maissa/TV-malleissa.