Käyttöopas

Tyyppi 1: Suojattu verkko Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) -asetuksella

WPS-standardi tekee langattoman kotiverkon turvallisuudesta yhtä yksinkertaista kuin WPS-painikkeen painaminen langattomassa LAN-reitittimessä. Ennen langattoman LAN-verkon määrittämistä, tarkista WPS-painikkeen sijainti reitittimessä ja varmista sen oikea käyttötapa.

[WPS (PIN)] antaa turvallisuustarkoitusta varten PIN-koodin reititintäsi varten. PIN-koodi uudistetaan aina, kun valitset vaihtoehdon [WPS (PIN)].

 1. Paina HOME Valitse [Järjestelmäasetukset] [Perusasetukset] [Verkko] [Verkkoasetukset].
 2. IP-osoitteen asetus/välityspalvelin:
  • automaattinen asetus:
   [Määritä verkkoyhteys] [Helppo]
  • manuaalinen asetus:
   [Määritä verkkoyhteys] [Edistynyt] [Kiinteän yhteyden asetus] tai [Wi-Fi yhteyden asetus]
 3. Valitse[WPS (paina painiketta)] painikemenetelmää varten tai [WPS (PIN)] PIN-menetelmää varten.
  Huomautus
  • WPS-painikkeen nimi voi vaihdella reitittimestä riippuen (esim. AOSS-painike).
 4. Noudata asetusnäytön ohjeita.
Huomautus
 • Jos käytät WPS:ää verkon määrittämiseen, langattoman LAN:n suojausasetukset aktivoituvat ja mahdollisesti aiemmin langattomaan LAN:iin yhdistetyt suojaamattomassa tilassa toimivat laitteet poistetaan verkosta.
  Tällaisessa tapauksessa aktivoi pois kytketyn laitteen suojausasetukset ja yhdistä se uudelleen. Tai voit deaktivoida langattoman LAN-reitittimen suojausasetukset ja sitten kytkeä laitteen TV:hen suojaamattomassa tilassa.
 • Verkkoa käytetään IPv6:n kanssa valitsemalla [Järjestelmäasetukset] [Perusasetukset] [Verkko] [IPv6/IPv4-prioriteetti] [IPv6] ja valitsemalla sitten [Helppo] kohdassa [Määritä verkkoyhteys].
 • Kun IPv6 on valittu, HTTP-välityspalvelinta ei voida määrittää.