Käyttöopas

Internet-yhteyden määrittäminen

TV:n verkkotoimintojen käyttämiseksi TV on yhdistettävä Internetiin. Määritysmenettely on erilainen riippuen verkon ja LAN-reitittimen tyypistä. Ennen Internet-yhteyden määrittämistä on tehtävä LAN-reitittimen asetukset. Tarkista langaton LAN-ympäristösi käyttäen seuraavaa kaaviota.

Kysymys 1: Langallinen LAN vai langaton LAN?

Langallinen LAN: Siirry tyyppiin 4

Langaton LAN: Siirry kysymykseen 2

  • Tyyppi 1 on helpompi määrittää, jos reitittimessä on automaattinen asetuspainike, esim. Air Station One-Touch Secure System (AOSS). Useimmissa uusimmissa reitittimissä on tämä toiminto. Tarkista reititin.