Przewodnik pomocniczy

Typ 1: Sieć zabezpieczona, obsługująca standard Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Standard WPS zabezpiecza domową sieć bezprzewodową w łatwy sposób – wystarczy nacisnąć przycisk WPS na ruterze bezprzewodowym sieci LAN. Przed rozpoczęciem programowania bezprzewodowej sieci LAN należy sprawdzić lokalizację przycisku WPS i zapoznać się z zasadą jego działania.

Ze względów bezpieczeństwa [WPS (kod PIN)] ustawia kod PIN Twojego rutera. Kod PIN jest odnawiany po każdym wybraniu [WPS (kod PIN)].

 1. Naciśnij przycisk HOME Wybierz opcję [Ustawienia systemowe] [Ustawienia] [Sieć] [Ustawienia sieci].
 2. Ustawienia adresu IP / serwer proxy:
  • ustawienia automatyczne:
   [Konfiguruj połączenie sieciowe] [Podstawowy]
  • ustawienia ręczne:
   [Konfiguruj połączenie sieciowe] [Zaawansowany] [Ustawienia sieci przewodowej] lub [Ustawienia sieci bezprzewodowej]
 3. Wybierz [WPS (naciśnięcie przycisku)], aby wybrać naciśnięcie przycisku lub [WPS (kod PIN)], aby wprowadzić PIN.
  Uwaga
  • Nazwa przycisku WPS może się różnić w zależności od rutera (np.: przycisk AOSS).
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie ustawień.
Uwaga
 • Jeżeli korzystasz z WPS podczas ustawiania sieci, ustawienia bezpieczeństwa rutera bezprzewodowej sieci LAN zostają włączone i każde urządzenie poprzednio połączone z siecią bezprzewodową LAN w sposób niezabezpieczony zostanie odłączone od sieci.
  W takiej sytuacji aktywuj ustawienia bezpieczeństwa dla odłączonych urządzeń i połącz je z siecią ponownie. Możesz też wyłączyć ustawienia bezpieczeństwa rutera bezprzewodowej sieci LAN i połączyć urządzenia z telewizorem w sposób niezabezpieczony.
 • Aby korzystać z sieci IPv6, wybierz [Ustawienia systemowe] [Ustawienia] [Sieć] [Priorytet IPv6/IPv4] [IPv6], a następnie wybierz [Podstawowy] w [Konfiguruj połączenie sieciowe].
 • Jeżeli wybrałeś IPv6, nie można ustawić HTTP Proxy.