Przewodnik pomocniczy

Używanie urządzeń audio i wideo

 1. Włącz podłączone urządzenie.
 2. Naciśnij Przycisk INPUT, aby wyświetlić źródło wejścia i wybierz żądane źródło wejścia.

  Jeśli przez 5 sekundy nie wykonasz żadnej czynności, wybrana zostanie wyróżniona pozycja.

Uwaga
 • Aby odtwarzać dźwięk cyfrowy przy użyciu cyfrowego systemu audio nieobsługującego technologii kanału zwrotnego audio (Audio Return Channel, ARC) podłączonego za pomocą kabla HDMI, podłącz optyczny kabel audio do złącza DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)*.
 • Podczas łączenia za pomocą kabla HDMI, należy użyć kabla HDMI High Speed oznaczonego odpowiednim logo. Podłączając urządzenia obsługujące formaty HDMI wysokiej jakości, takie jak 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2 do wejść HDMI IN 2 lub IN 3, należy użyć kabla HDMI Premium High Speed, który obsługuje prędkość 18 Gb/s, oznaczonego logo HDMI.
 • Podłączając urządzenie monofoniczne, podłącz kabel audio do gniazda L (mono).
 • Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/krajów/modeli telewizora.

Używanie urządzeń zgodnych ze standardem BRAVIA Sync

Po podłączeniu do telewizora urządzenia zgodnego ze standardem BRAVIA Sync można sterować nimi jednocześnie.

Pamiętaj, aby wcześniej skonfigurować niezbędne ustawienia. Ustawienia funkcji BRAVIA Sync — sterowanie trzeba skonfigurować zarówno na telewizorze, jak i na podłączonym urządzeniu. Informacje o ustawieniach telewizora znajdziesz w części [BRAVIA Sync — ustawienia]. [BRAVIA Sync — ustawienia]

Informacje o ustawieniach podłączanego urządzenia znajdziesz w jego instrukcji obsługi.

SYNC MENU

Naciśnij przycisk SYNC MENU, aby wyświetlić menu BRAVIA Sync, a następnie wybierz podłączone urządzenie HDMI w ustawieniu [Wybór urządzenia].
Z menu BRAVIA Sync można wybrać niżej wymienione opcje.

Sterowanie urządzeniami:
Opcja [Sterowanie urządzeniem] służy do sterowania urządzeniami obsługującymi funkcję BRAVIA Sync. Urządzeniem można sterować za pomocą opcji [Główne (menu)], [Opcje], [Lista zawartości] i [Wyłącz].
Głośniki:
Umożliwia wybór urządzenia wyjściowego emitującego dźwięk z telewizora: [Głośnik TV] lub [System audio].
Sterowanie telewizorem:
Menu [Sterowanie telewizorem] pozwala sterować telewizorem za pomocą menu [Główne (menu)] lub [Opcje].
Powrót do TV:
Ta opcja pozwala wrócić do programu telewizyjnego.

Dane techniczne sygnału wideo komputera

(rozdzielczość, częstotliwość pozioma/pionowa)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
 • 1280 x 720, 44,8 kHz/60 Hz*1*2
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
 • 1600 x 900, 55,9 kHz/60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz*2
 • Nieobsługiwane w zależności od modelu.
 • Zastosowanie synchronizacji 1080p i 720p do wejścia HDMI będzie traktowane jako synchronizacja obrazu wideo, a nie obrazu z komputera dla Formatu ekranu.

Inne sygnały wejściowe wideo

W zależności od danych technicznych komputera, można wyświetlać następujące formaty wideo.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30Hz, 720p/50Hz*1, 720p/60Hz
 • 1080i/50Hz*1, 1080i/60Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30Hz, 1080p/50Hz*1, 1080p/60Hz
 • 3840 x 2160p/24Hz, 3840 x 2160p/25Hz*1, 3840 x 2160p/30Hz (tylko modele 4K)
 • 3840 x 2160p/50Hz*1*3, 3840 x 2160p/60Hz*3 (tylko modele 4K)
 • 4096 x 2160p/24Hz*2 (tylko modele 4K)
 • 4096 x 2160p/50Hz*1*2*3, 4096 x 2160p/60Hz*2*3 (tylko modele 4K)
 • Nieobsługiwana w zależności od regionu/kraju.
 • W przypadku sygnału 4096 x 2160p i wybraniu dla opcji [Format ekranu] ustawienia [Normalny], rozdzielczość będzie wyświetlana jako 3840 x 2160p.
  Aby wyświetlić sygnał 4096 x 2160p, wybierz dla opcji [Format ekranu] ustawienie [Pełny 1] lub [Pełny 2].
 • Obsługiwana tylko przez HDMI IN 2/3 w zależności od modelu.
Uwaga
 • W zależności od komputera wyjście 1920 x 1080/60 Hz może być niedostępne. Nawet jeśli zostanie wybrane wyjście 1920 x 1080/60 Hz, rzeczywisty sygnał wyjściowy może się różnić. W takim przypadku zmień ustawienia komputera, a następnie ustaw w komputerze inny sygnał wideo.