Przewodnik pomocniczy

 • Top
 • Używanie urządzeń audio i wideo

Używanie urządzeń audio i wideo

 1. Włącz podłączone urządzenie.
 2. Naciśnij przycisk INPUT button, aby wyświetlić źródło sygnału wejściowego.
 3. Naciśnij przyciski / a następnie ENTER button, aby wybrać żądane źródło sygnału wejściowego.

  Jeśli przez 5 sekundy nie wykonasz żadnej czynności, wybrana zostanie wyróżniona pozycja.

Uwaga
 • Aby odtwarzać dźwięk cyfrowy przy użyciu cyfrowego systemu audio nieobsługującego technologii kanału zwrotnego audio (Audio Return Channel, ARC) podłączonego za pomocą kabla HDMI, podłącz optyczny kabel audio do złącza DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)*.
 • Podczas łączenia za pomocą kabla HDMI, należy użyć kabla HDMI High Speed oznaczonego odpowiednim logo. Podłączając urządzenia obsługujące formaty HDMI wysokiej jakości, takie jak 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2 do wejść HDMI IN 2 lub IN 3, należy użyć kabla HDMI Premium High Speed, który obsługuje prędkość 18 Gb/s, oznaczonego logo HDMI.
 • Podłączając urządzenie monofoniczne, podłącz kabel audio do gniazda L (mono).
 • Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/krajów/modeli telewizora.

Używanie urządzeń zgodnych ze standardem BRAVIA Sync

Po podłączeniu do telewizora urządzenia zgodnego ze standardem BRAVIA Sync można sterować nimi jednocześnie.

Pamiętaj, aby wcześniej skonfigurować niezbędne ustawienia. Ustawienia funkcji BRAVIA Sync — sterowanie trzeba skonfigurować zarówno na telewizorze, jak i na podłączonym urządzeniu. Informacje o ustawieniach telewizora znajdziesz w części [BRAVIA Sync — ustawienia]. [BRAVIA Sync — ustawienia]

Informacje o ustawieniach podłączanego urządzenia znajdziesz w jego instrukcji obsługi.

 • Top
 • Używanie urządzeń audio i wideo