Przewodnik pomocniczy

Używanie funkcji Kopia lustrzana

Funkcja Kopia lustrzana pozwala wyświetlić ekran obsługiwanego urządzenia (np. smartfonów) na dużym ekranie telewizora przy użyciu technologii Miracast.

Do korzystania z tej funkcji nie jest potrzebny router bezprzewodowy (ani punkt dostępu).

Ilustracja udostępniania treści
 1. Smartfon
 2. Tablet
 3. Komputer
 1. Naciśnij przycisk INPUT/TEXT HOLD Wybierz opcję [Kopia lustrzana].
 2. Użyj opcji urządzenia obsługującego funkcję Kopia lustrzana, aby podłączyć je do telewizora. Po połączeniu obraz urządzenia będzie wyświetlany na ekranie telewizora.

Aby wyświetlić listę połączonych urządzeń lub wyrejestrować urządzenie

Gdy wyświetlany jest ekran oczekiwania funkcji Kopia lustrzana, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcję [Pokaż listę urządzeń / Skasuj].

Aby wyrejestrować urządzenie, zaznacz je na liście do usunięcia i naciśnij przycisk Przycisk ENTER. Następnie na ekranie potwierdzenia wybierz opcję [Tak].

Aby wyświetlać powiadomienie o rejestracji podczas próby łączenia urządzenia z telewizorem

Włączenie tej funkcji pozwala uniknąć podłączenia urządzeń innych niż wybrane.

Gdy wyświetlany jest ekran czuwania funkcji Kopia lustrzana, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcję [Powiadamianie o rejestracji] [Wł.].

Uwaga: po odrzuceniu żądania rejestracji wysłanego z urządzenia nie będzie można podłączyć tego urządzenia, dopóki nie zostanie usunięte z listy urządzeń.

Aby zmienić ustawienie pasma (ustawienie zaawansowane)

Gdy wyświetlany jest ekran czuwania funkcji Kopia lustrzana, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcję [Ustawienie pasma].

Uwaga
 • Podłączane urządzenia muszą spełniać następujące warunki:
  • Urządzenia obsługujące funkcję Kopia lustrzana:
   połączenie o częstotliwości 2,4 GHz (częstotliwość 5 GHz nie jest obsługiwana).
 • Informacje o paśmie bezprzewodowym wykorzystywanym przez dane urządzenie można znaleźć w jego instrukcji obsługi.