Przewodnik pomocniczy

Typ 2: Sieć zabezpieczona, nieobsługująca standardu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Aby ustawić sieć bezprzewodową LAN, należy dokonać ustawień SSID (nazwa sieci bezprzewodowej) oraz klucza zabezpieczeń (klucz WEP lub WPA). Jeżeli nie znasz tych danych, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego rutera.

 1. Naciśnij przycisk HOME Wybierz opcję [Ustawienia systemowe] [Ustawienia] [Sieć] [Ustawienia sieci].
 2. Ustawienia adresu IP / serwer proxy:
  • ustawienia automatyczne:
   [Konfiguruj połączenie sieciowe] [Podstawowy]
  • ustawienia ręczne:
   [Konfiguruj połączenie sieciowe] [Zaawansowany] [Ustawienia sieci przewodowej] lub [Ustawienia sieci bezprzewodowej]
 3. Wybierz [Wyszukaj], a następnie wybierz sieć z listy wyszukanych sieci bezprzewodowych.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie ustawień.
Uwaga
 • Aby korzystać z sieci IPv6, wybierz [Ustawienia systemowe] [Ustawienia] [Sieć] [Priorytet IPv6/IPv4] [IPv6], a następnie wybierz [Podstawowy] w [Konfiguruj połączenie sieciowe].
 • Jeżeli wybrałeś IPv6, nie można ustawić HTTP Proxy.
 • Podczas wprowadzania hasła prosimy sprawdzić, czy środowisko sieciowe jest bezpieczne.