Przewodnik pomocniczy

Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej

W razie konieczności wprowadź odpowiednie wartości alfanumeryczne dla rutera. Elementy, które należy ustawić (np.: adres IP, maska podsieci, DHCP), mogą się różnić w zależności od usługodawcy internetowego lub rutera. Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcje dostarczone przez usługodawcę internetowego lub instrukcje obsługi rutera.

 1. Naciśnij przycisk HOME Wybierz opcję [Ustawienia systemowe] [Ustawienia] [Sieć] [Ustawienia sieci].
 2. Ustawienia adresu IP / serwer proxy:
  • ustawienia automatyczne:
   [Konfiguruj połączenie sieciowe] [Podstawowy]
  • ustawienia ręczne:
   [Konfiguruj połączenie sieciowe] [Zaawansowany] [Ustawienia sieci przewodowej] lub [Ustawienia sieci bezprzewodowej]
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie ustawień.

[Ustawienia sieci] można również ustawić z poziomu menu [Automat. inicjalizacja].

Uwaga
 • Umożliwia automatyczną konfigurację sieci przewodowej/bezprzewodowej.
  • Połączenie z wykorzystaniem przewodu LAN: Przewodowe
  • Połączenie z wbudowanym modułem bezprzewodowym LAN: Bezprzewodowe
  • Połączenie z wykorzystaniem obu przewodów: Przewodowe
 • Ustaw [Podstawowy], adres IP jest ustawiany automatycznie. Serwer proxy nie jest używany.
 • Aby korzystać z sieci IPv6, wybierz [Ustawienia systemowe] [Ustawienia] [Sieć] [Priorytet IPv6/IPv4] [IPv6], a następnie wybierz [Podstawowy] w [Konfiguruj połączenie sieciowe].
 • Jeżeli wybrałeś IPv6, nie można ustawić HTTP Proxy.