Przewodnik pomocniczy

Przygotowywanie sieci przewodowej

Wired network connection diagram
Uwaga
  • Dla połączenia LAN, użyj kabla kategorii 7 (nie należy do wyposażenia).