Przewodnik pomocniczy

Przygotowywanie sieci przewodowej

Ilustracja metody podłączania
  1. Internet
  2. Modem z funkcją rutera
  3. Ruter
  4. Modem
  5. Alternatywne połączenia
Uwaga
  • Dla połączenia LAN, użyj kabla kategorii 7 (nie należy do wyposażenia).