Przewodnik pomocniczy

Podgląd statusu sieci

Możesz potwierdzić stan sieci.

  1. Naciśnij przycisk HOME Wybierz opcję [Ustawienia systemowe] [Ustawienia] [Sieć] [Ustawienia sieci].
  2. Wybierz opcję [Wyświetl ustawienia i stan sieci].