Przewodnik pomocniczy

Polityka prywatności

Jeśli korzystasz z poniższych funkcji, aby połączyć się z Internetem, niektóre informacje uznawane za prywatne zostaną przesłane do serwerów globalnych Sony Visual Products Inc.

W celu gromadzenia i używania takich danych wymagana jest zgoda użytkownika.

  • Aktualizacja oprogramowania systemowego poprzez połączenie z serwerami globalnymi Sony Visual Products Inc. przez Internet.
  • Treści internetowe lub inne usługi internetowe oferowane przez dostawców takich jak YouTube.

Na telewizorze wyświetlone zostaną ekrany ustawień w sekwencji automatycznego rozruchu lub w menu [Ustawienia] do potwierdzenia zgody na umowę po szczegółowym przeczytaniu polityki prywatności. Jeżeli chcesz korzystać z tych funkcji, prosimy wybrać [Uaktywnij Smart TV] na poszczególnych ekranach ustawień. Jeżeli wybierzesz [Wyłącz Smart TV], powyższe dwie funkcje nie będą dostępne.

Możesz zmienić to ustawienie naciskając HOME, a następnie wybierz opcje [Ustawienia systemowe] [Ustawienia] [Polityka prywatności].