Przewodnik pomocniczy

Zmiana formatu ekranu

  1. Aby wybrać format ekranu, naciśnij przycisk Wide mode button kilkakrotnie.

[Rozszerzony]*

Rozszerzony (Format ekranu)

[Normalny]

Normalny (Format ekranu)

[Pełny]

Pełny (Format ekranu)

[Zoom]*

Zoom (Format ekranu)

[14:9]*

14:9 (Format ekranu)
  • Górna i dolna część obrazu może zostać obcięta.
Uwaga
  • W przypadku obrazów źródłowych w jakości HD nie można wybrać opcji [14:9].

Wejście PC HDMI (wyświetlanie obrazu z komputera)

[Normalny]

Normalny (Format ekranu PC)

[Pełny 1]

Pełny 1 (Format ekranu PC)

[Pełny 2]

Pełny 2 (Format ekranu PC)

Dla HDMI DCI 4K (4096 × 2160p)

[Normalny]

Normalny (Format ekranu PC)

[Pełny 1]

Pełny 1

[Pełny 2]

Pełny 2