Przewodnik pomocniczy

Zmiana formatu ekranu

  1. Aby wybrać format ekranu, naciśnij przycisk Przycisk trybu szerokiego kilkakrotnie.

[Rozszerzony]*

Obraz ekranu [Rozszerzony]

[Normalny]

Obraz ekranu [Normalny]

[Pełny]

Obraz ekranu [Pełny]

[Zoom]*

Obraz ekranu [Zoom]

[14:9]*

Obraz ekranu [14:9]
  • Górna i dolna część obrazu może zostać obcięta.
Uwaga
  • W przypadku obrazów źródłowych w jakości HD nie można wybrać opcji [14:9].

Wejście PC HDMI (wyświetlanie obrazu z komputera)

[Normalny]

Obraz ekranu [Normalny] do wejścia komputera

[Pełny 1]

Obraz ekranu [Pełny 1] do wejścia komputera

[Pełny 2]

Obraz ekranu [Pełny 2] do wejścia komputera

Dla HDMI DCI 4K (4096 × 2160p)

[Normalny]

Obraz ekranu [Normalny] do wejścia HDMI DCI 4K

[Pełny 1]

Obraz ekranu [Pełny 1] do wejścia HDMI DCI 4K

[Pełny 2]

Obraz ekranu [Pełny 2] do wejścia HDMI DCI 4K