Przewodnik pomocniczy

Ustawienie Wybór sceny

  1. Naciśnij przycisk OPTIONS.
  2. Naciśnij przycisk / a potem ENTER button, aby wybrać opcję [Wybór sceny].

    Po wybraniu żądanej sceny automatycznie ustawiana jest optymalna jakość obrazu i dźwięku odpowiadająca wybranej scenie. Opcje dostępne do wyboru mogą się różnić. Opcje niedostępne są wyświetlane na szaro.