Przewodnik pomocniczy

Ustawienie Wybór sceny

Naciśnij przycisk OPTIONS Wybierz opcję [Wybór sceny].

Po wybraniu żądanej sceny automatycznie ustawiana jest optymalna jakość obrazu i dźwięku odpowiadająca wybranej scenie. Opcje dostępne do wyboru mogą się różnić. Opcje niedostępne są wyświetlane na szaro.