Spausdinti

Su BRAVIA Sync suderinamiems įrenginiams prieinamų funkcijų naudojimas

[Sync Menu] pirmiausia yra naudojamas su „BRAVIA Sync“ suderinamiems įrenginiams televizoriuje valdyti.
Paspauskite mygtuką ACTION MENU, pasirinkite [Sync Menu].

„Blu-ray“ ar DVD leistuvas

 • Kai pasirenkate įrenginį iš Namų meniu arba „Sync Menu“, automatiškai įjungiamas „Blu-ray“ arba DVD leistuvas ir į jį perjungiama įvestis.
 • Kai pradedamas leisti „Blu-ray“ arba DVD turinys, automatiškai įjungiamas televizorius ir įvestis perjungiama į prijungtą „Blu-ray“ arba DVD leistuvą.
 • Išjungus televizorių automatiškai išjungiamas ir prijungtas „Blu-ray“ arba DVD leistuvas.
 • Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galima valdyti prijungto „Blu-ray“ ar DVD leistuvo meniu komandas (mygtukais (į viršų) / (žemyn) / (kairėn) / (dešinėn)), pradėti atkūrimą (pvz., mygtuku („Paleisti“)) ir pasirinkti kanalus.

AV imtuvas

 • Įjungus televizorių automatiškai įjungiamas prijungtas AV imtuvas, o garso išvestis iš televizoriaus garsiakalbio perjungiama į garso sistemą. Ši funkcija galima tik tada, jeigu prieš tai televizoriaus garsui išvesti naudojote AV imtuvą.
 • Kai televizorius įjungtas, įjungiant AV imtuvą, garso išvestis automatiškai perjungiama į AV imtuvą.
 • Išjungus televizorių automatiškai išjungiamas ir prijungtas AV imtuvas.
 • Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galima reguliuoti prijungto AV imtuvo garsą (mygtukais +/– (garsumas)) ir išjungti garsą (mygtuku (nutildyti)).

Vaizdo kamera

 • Kai įjungiama vaizdo kamera, automatiškai įjungiamas televizorius ir įvestis perjungiama į prijungtą vaizdo kamerą.
 • Išjungus televizorių, automatiškai išjungiama ir prijungta vaizdo kamera.
 • Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galima valdyti prijungtos vaizdo kameros meniu komandas (mygtukais (į viršų) / (žemyn) / (kairėn) / (dešinėn)) ir pradėti atkūrimą (pvz., mygtuku („Paleisti“)).

Pastaba

 • Funkciją „„BRAVIA Sync“ valdymas“ (BRAVIA Sync) galima naudoti tik prijungtuose, su „BRAVIA Sync“ suderinamuose įrenginiuose, pažymėtuose logotipu „BRAVIA Sync“.