Spausdinti

BRAVIA Sync“ nustatymų reguliavimas

 1. Įjunkite prijungtą įrenginį.
 2. Norėdami įjungti [„BRAVIA Sync“ valdymas], paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Televizoriaus žiūrėjimas], [Išorinės įvestys], [„BRAVIA Sync“ nustatymai] ir [„BRAVIA Sync“ valdymas].
 3. Suaktyvinkite „BRAVIA Sync“ prijungtame įrenginyje.
  Kai prijungiamas ir įjungiamas tam tikras su „Sony BRAVIA Sync“ suderinamas įrenginys ir įjungiamas [„BRAVIA Sync“ valdymas], tame įrenginyje automatiškai suaktyvinama funkcija „BRAVIA Sync“. Daugiau informacijos ieškokite prijungto įrenginio instrukcijoje.

Galimos parinktys

Toliau nurodytos galimos parinktys. (Parinktys skiriasi atsižvelgiant į modelį, regioną ir šalį.)

[Automatinis įrenginių išjungimas]
Jei ši parinktis išjungta, prijungtas įrenginys automatiškai neišjungiamas, kai išjungiamas televizorius.
[Automatinis telev. įjungimas]
Jei ši parinktis išjungta, televizorius automatiškai neįsijungia, kai įjungiamas prijungtas įrenginys.
[„BRAVIA Sync“ įrenginių sąrašas]
parodomas „BRAVIA Sync“ įrenginių sąrašas.
[Įrenginio valdymo mygtukai]
Galima nustatyti mygtukus, kuriais valdomas HDMI laidu prijungtas įrenginys.

Sync Menu naudojimas

 1. Paspauskite mygtuką ACTION MENU, pasirinkite Sync Menu ir tada Sync Menu pasirinkite pageidautiną elementą.

Patarimas

 • Kai pasirenkate Sync Menu, šiais atvejais televizoriaus ekrane rodomas pranešimas.
  • HDMI įrenginys neprijungtas.
  • [„BRAVIA Sync“ valdymas] yra išjungta.