Afdrukken

De 3D Bril voorbereiden (alleen 3D-modellen)

3D-modellen hebben [3D-instellingen] in [Instellingen] — [Weergave en geluid].

Er zijn twee soorten 3D Brillen: passief en actief. Raadpleeg de specificaties in de Referentiegids voor meer informatie over het type 3D Brillen dat het tv-toestel ondersteunt.

Voor Passieve 3D Brillen

Als er een Passieve 3D Bril geleverd is bij uw tv-toestel, gebruikt u deze bril. Als er geen bril bijgeleverd is, koopt u een Passieve 3D Bril (model TDG-500P). U hoeft alleen maar de Passieve 3D Bril op te zetten om in 3D te kunnen kijken.

Voor Actieve 3D Brillen

Als er een Actieve 3D Bril geleverd is bij uw tv-toestel, gebruikt u deze bril. Als er geen bril bijgeleverd is, koopt u een Actieve 3D Bril (model TDG-BT500A). Voor u de Actieve 3D Bril voor het eerst gebruikt, moet u deze registreren bij uw tv-toestel. Ga als volgt te werk.

 1. Verwijderen het isolatievel van de batterij.
  Illustration of the procedure step
 2. Schakel het tv-toestel in en houd de bril 50 cm verwijderd van het tv-toestel.
 3. Houd de (aan/uit)-knop/-aanduiding op de bril gedurende twee seconden ingedrukt.
  Illustration of the procedure step

  De Actieve 3D Bril wordt ingeschakeld en de registratie start (de (aan/uit)-knop/-aanduiding knippert groen en geel). Wanneer de registratie voltooid is, wordt er gedurende 5 seconden een bericht op het scherm van het tv-toestel weergegeven en licht de aanduiding gedurende 3 seconden groen op.

  Als de registratie mislukt, wordt de Actieve 3D Bril automatisch uitgeschakeld. Herhaal in dat geval de bovenstaande procedure.

 4. Zet de Actieve 3D Bril op.

Vanaf nu kunt u de Actieve 3D Bril gewoon gebruiken door deze in te schakelen. Om de bril uit te schakelen, houdt u de (aan/uit)-knop/-aanduiding op de bril gedurende twee seconden ingedrukt. Om deze opnieuw in te schakelen, drukt u op de (aan/uit)-knop/-aanduiding.

Hint

 • Om de Actieve 3D Bril met een ander tv-toestel te gebruiken, moet u de bril registreren bij dat tv-toestel. Voer in dat geval de bovenstaande procedure uit vanaf stap 2.