Skriv ut

Bruke fjernkontrollen

Du kan bruke mange av TV-funksjonene ved å bruke knappene / / / og .

Den inkluderte fjernkontrollen varierer avhengig av modellen. Du finner beskrivelser av fjernkontrollknappene i Referanseveiledning.

  1. Bruk knappene , , og til å "markere" det ønskede elementet.
  2. Trykk på midten av -knappen for å velge elementet som er markert.

Gå tilbake til den forrige skjermen

Trykk på BACK-knappen.

Tips