Skriv ut

Bruke Wi-Fi til å koble TV-apparatet til Internett/nettverket

Den innebygde trådløse LAN-enheten lar deg få tilgang til Internett og glede deg over et nettverk uten kabler.

 1. Datamaskin
 2. Trådløs ruter
 3. Modem
 4. Internett
 1. Sett opp den trådløse ruteren.
  Du finner detaljer i bruksanvisningen for den trådløse ruteren, eller du kan kontakte personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
 2. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Nettverksoppsett] — [Enkel].
 3. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.
  Hvis TV-apparatet ikke kan kobles til Internett/nettverk, må du lese siden TV-apparatet kan ikke koble seg til Internett/nettverk..

For å slå av det innebygde trådløse LAN

For å deaktivere [Innebygd Wi‑Fi] må du trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [Nettverk] — [Avanserte innstillinger] — [Innebygd Wi‑Fi].

Tips

 • For direkteavspilling av video uten hakking:
  • Endre innstillingen på den trådløse ruteren om mulig til en høyhastighets nettverksstandard som for eksempel 802.11n.
   Detaljer om hvordan du endrer innstillingen finner du i bruksanvisningen for den trådløse ruteren, eller kontakt personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
  • Hvis fremgangsmåten over ikke forbedrer noe, kan du prøve å endre innstillingen på den trådløse ruteren til 5 GHz, som kan forbedre kvaliteten på direkteavspillingen av video.
  • 5 GHz-båndet er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av regionen/landet ditt. Hvis 5 GHz-båndet ikke støttes, kan TV-apparatet bare koples til en trådløs ruter ved hjelp av 2,4 GHz-båndet.
 • For å bruke WEP-sikkerhet med en trådløs ruter skal du velge [Innstillinger] — [Nettverk] — [Nettverksoppsett] — [Enkel] — [Wi‑Fi] — [Koble til med skanneliste].

Merknad

 • De nettverksrelaterte innstillingene som kreves kan variere, avhengig av Internett-tjenesteleverandøren eller ruteren. For detaljer, henvis til brukerveiledningene levert av Internett-tjenesteleverandøren eller de som fulgte med ruteren. Du kan også kontakte personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
 • Hvis du velger [Vis passord]-alternativet på skjermen for inntasting av passord, kan det viste passordet ses av andre personer.