Skriv ut

Koble til et nettverk med en LAN-kabel

Koble til et nettverk med en LAN-kabel

En kablet LAN-tilkobling lar deg få tilgang til Internett og hjemmenettverket ditt.

Sørg for at du kopler til Internett eller hjemmenettverket via en ruter.

Tips

 • Hvis du bruker et modem med ruterfunksjoner, behøver du ikke å gjøre klar en separat ruter. Be tjenesteleverandøren om informasjon om modemets spesifikasjoner.
 1. LAN-kabel
 2. Datamaskin
 3. Ruter
 4. Modem
 5. Internett
 1. Sett opp LAN-ruteren.
  For detaljer, henvis til bruksanvisningen til LAN-ruteren, eller kontakt personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
 2. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk] — [Nettverksoppsett] — [Enkel].
 3. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Merknad

 • De nettverksrelaterte innstillingene som kreves kan variere, avhengig av Internett-tjenesteleverandøren eller ruteren. For detaljer, henvis til brukerveiledningene levert av Internett-tjenesteleverandøren eller de som fulgte med ruteren. Du kan også kontakte personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).