Skriv ut

Home-menyn

Skärmen som visas när du trycker på HOME-knappen på fjärrkontrollen heter Startmenyn. På Startmenyn kan du söka efter innehåll och välja rekommenderat innehåll, appar och inställningar.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Sök, Meddelanden, Ingångar, Timers och Inställningar (A)

(mikrofon)/ (skärmtangentbord):
Använd mikrofonen på fjärrkontrollen eller tangentbordet på skärmen som visas på TV:n för att mata in sökord och söka efter olika typer av innehåll.
För röstsökning, se sidan Sökning efter röst.
(Aviseringar):
Visas när det finns meddelanden, t.ex. när det finns ett anslutningsproblem. Numret anger antalet meddelanden.
(Ingångar):
Växlar ingångsenhet som är ansluten till TV:n.
(Timers):
Konfigurerar [På-timer] och [Avstängn.timer].
Mer information finns på sidan Ställa in en timer.
(Inställningar):
Konfigurera olika inställningar som berör TV:n.
Mer information finns på sidan Inställningar.

Appar (B)

Visa dina favoritappar.

  • Om du väljer [Appar] visas en lista över installerade appar.
  • Välj [Lägg till appen i favoriter] för att lägga till en app i favoriter.
  • Om du väljer en app som du har lagt till och trycker och håller in (Enter) på fjärrkontrollen kan du ändra sorteringsordningen eller ta bort en favorit.
  • Om du väljer en TV-app kan du titta på tv-sändningar eller ingångskälla.

Nästa (C)

Visar vad du kan titta på sedan beroende på innehållet.

Observera

  • Om det inte finns något tillämpligt innehåll kan kanske [Nästa] inte visas.

Kanaler (D)

Raden under Appar (B) heter ”Kanaler”. Här kan du titta på rekommenderat innehåll från videostreamingtjänster.

Tips

  • Historiken för kanaler som du har tittat på visas i [TV].
  • Du kan lägga till innehåll i Nästa genom att välja innehållet på vilken kanal som helst och trycka och hålla inne (Enter) på fjärrkontrollen.
  • Du kan flytta några av kanalerna under ”Kanaler (D)” på startmenyn. Använd knapparna (upp) / (ner) för att flytta fokus till den runda ikonen på raden du vill flytta och tryck på (vänster) (eller (höger) beroende på TV:ns visningsspråk) för att kunna flytta raden upp eller ner genom att trycka på (upp) / (ner).

Anpassa kanaler (E)

[Anpassa kanaler] används för att visa eller dölja de valda kanalerna.

Tips