Skriv ut

Använda fjärrkontrollen

Du kan styra många av TV:ns funktioner genom att använda (upp) / (ner) / (vänster) / (höger) och (Enter).

Fjärrkontrollens form och knappar varierar beroende på modell/land/region.

Vilken fjärrkontroll som medföljer varierar beroende på modell. Beskrivningar av fjärrkontrollens knappar finns i Referensmaterial.

  1. Använd (upp), (ner), (vänster) och (höger) för att ”fokusera” på önskat alternativ.
    The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
  2. Tryck på mitten av (Enter) för att välja alternativet i fokus.
    The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

Återgå till föregående skärm

Tryck på BACK.

Tips