Skriv ut

Förvrängd bild./Skärmen blinkar.

Du kan kontrollera anslutning och läge för antennen (antenn) och kringutrustning

 • Kontrollera antennen/kabelanslutningen.
 • Håll antennen eller kabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
 • När du installerar en extra enhet ska du lämna lite utrymme mellan enheten och TV:n.
 • Kontrollera att antennen är ansluten med en 75-ohms koaxialkabel med hög kvalitet.

Kontrollera [Rörelse] -inställningen

 • Tryck på ACTION MENU och välj sedan [Bild] — [Avancerade inställningar] — [Rörelse] — [Motionflow] — [Av]. (Endast för [Motionflow]-kompatibla modeller)
  [Motionflow]-kompatibla modeller har [Motionflow] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Bild] — [Avancerade inställningar] — [Rörelse].
 • Ändra den aktuella inställningen för [Filmläge] till [Av].
  Tryck på ACTION MENU och välj sedan [Bild] — [Avancerade inställningar] — [Rörelse] — [Filmläge].
 • Kontrollera [Manuell kanalinställ.]-inställningarna.
  Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Analog inställning] — [Manuell kanalinställ.].
  • Ställ in [LNA] på [Av] för att förbättra bildens mottagning. ([LNA] kanske inte är tillgängligt beroende på situationen/regionen/landet.)
  • Utför [AFT] för att förbättra bilden vid analog mottagning.
   (Tillgängligheten för [Manuell kanalinställ.] och dess alternativ kan variera beroende på regionen/landet/situationen.)