Skriv ut

Spökbilder eller dubbla bilder visas.

  • Kontrollera kabeln eller antennkabelkontakten.
  • Kontrollera antennens placering och riktning.
  • Tryck på ACTION MENU och välj sedan [Bild] — [Avancerade inställningar] — [Rörelse] — [Motionflow] — [Av].
    (Endast för [Motionflow]-kompatibla modeller)
    [Motionflow]-kompatibla modeller har [Motionflow] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Bild] — [Avancerade inställningar] — [Rörelse].