Tlač

Hlavná ponuka

Obrazovka, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla diaľkového ovládania s názvom HOME, sa nazýva domovská obrazovka. Na domovskej obrazovke možno vyhľadávať obsah a voliť odporúčaný obsah, aplikácie a nastavenia.

Vyhľadávanie, oznámenia, vstupy, časovače a nastavenia (A)

/:
Použite mikrofón diaľkového ovládania alebo klávesnicu zobrazenú na obrazovke TV prijímača, vkladajte kľúčové slová a vyhľadávajte rôzny obsah.
Pre informácie o hlasovom vyhľadávaní si prečítajte stranu Používanie mikrofónu diaľkového ovládača.
(Upozornenia):
Táto možnosť sa zobrazí pri oznámeniach, akými sú napríklad problémy s pripojením. Číslo indikuje počet oznámení.
(Vstupy):
Slúži na prepnutie vstupného zariadenia pripojeného k TV prijímaču.
(Časovače):
Slúži na konfiguráciu možností [Časovač zapnutia] a [Časovač vypnutia].
Podrobnosti nájdete na strane Nastavenie časovača.
(Nastavenia):
Slúži na konfiguráciu rôznych nastavení týkajúcich sa TV prijímača.
Podrobnosti nájdete na strane Nastavenia.

Aplikácie (B)

Zobrazte si svoje obľúbené aplikácie.

  • Ak stlačíte [Aplikácie], zobrazí sa zoznam nainštalovaných aplikácií.
  • Stlačením možnosti [Pridať aplikáciu medzi obľúbené] si pridáte aplikáciu medzi obľúbené položky.
  • Po označení pridanej aplikácie a podržaní stlačeného tlačidla na diaľkovom ovládači možno zmeniť poradie zoradenia alebo odstrániť obľúbenú položku.
  • Po výbere aplikácie TV môžete sledovať TV vysielania alebo vstup.

Čaká na vás (C)

Zobrazí sa, čo môžete sledovať ďalej v závislosti od obsahu.

Poznámka

  • Ak nie je príslušný obsah dostupný, možnosť [Čaká na vás] sa nemusí zobrazovať.

Kanály (D)

Riadky pod možnosťou Aplikácie (B) sa nazývajú „Kanály“. Tu môžete sledovať odporúčaný obsah zo služieb streamovania videa.

Tip

  • Nedávna história sledovaných kanálov sa zobrazuje v [TV].
  • Môžete pridať obsah do zoznamu Čaká na vás výberom obsahu na ľubovoľnom kanáli a stlačením a podržaním tlačidla na diaľkovom ovládači.
  • V ponuke Domov môžete usporiadať riadky od možnosti „Kanály (D)“ nižšie. Tlačidlá / použite na pohyb možnosti výberu na okrúhlu ikonku riadka, ktorý chcete presúvať. Stlačením tlačidiel (alebo v závislosti od zobrazovaného jazyka TV prijímača) môžete riadok posúvať nahor alebo nadol stláčaním tlačidiel /.

Prispôsobiť kanály (E)

Funkcia [Prispôsobiť kanály] sa používa na zobrazenie alebo skrytie vybratých kanálov.

Tip