Tlač

Televízia

Použite túto vstavanú príručku pomocníka, ak máte otázky o používaní TV prijímača. Podrobné informácie si prečítajte v časti „O Príručke pomocníka“.

Vybraté témy

  • Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Tento návod obsahuje popisy pre všetky modely/krajiny/regióny. Taktiež obsahuje popisy funkcií nepodporovaných v niektorých modeloch/krajinách/regiónoch.