Tlač

Používanie ponuky Ponuka TV

Počas sledovania TV vysielania zobrazte stlačením tlačidla TV ponuku [Ponuka TV]. V [Ponuka TV] sa zobrazí zoznam kanálov a vy si tak pri sledovaní TV môžete jednoducho vyberať programy na iných kanáloch.

Pri používaní zabudovaného tunera môžete pridávať obľúbené kanály.

Image of the TV screen
  1. Počas sledovania TV vysielania stlačte tlačidlo TV.
    Ponuka Ponuka TV sa zobrazuje v spodnej časti obrazovky.
  2. Posuňte zvýraznenie doľava alebo doprava a vyberte si program, ktorý chcete sledovať.

Tip

  • Ak vyberiete položku [Pridať do obľúbených položiek] z ponuky [Ovládanie TV], môžete do zoznamu [Obľúbené kanály] pridať kanál, ktorý sledujete.
  • Taktiež môžete použiť tlačidlo TV na diaľkovom ovládači na zobrazenie zoznamu kanálov set-top boxu (káblový/satelitný box) vykonaním nižšie uvedeného postupu.

    Stlačte tlačidlo [HOME], potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy] — [Prispôsobenie TV kľúča].

    Potom vyberte vstup, ktorý je pripojený k set-top boxu (káblový/satelitný box).