Tlač

Používanie ponuky Ponuka TV

Počas sledovania TV vysielania zobrazte stlačením tlačidla TV ponuku [Ponuka TV]. V [Ponuka TV] sa zobrazí zoznam kanálov a vy si tak pri sledovaní TV môžete jednoducho vyberať programy na iných kanáloch. Ak v ponuke [Ponuka TV] zvolíte možnosť [Ovládanie TV] alebo [Diaľkový ovládač] môžete vykonávať úkony priamo pri sledovaní TV. Ide napríklad o zmenu titulkov alebo zvuku.

Pri používaní zabudovaného tunera môžete pridávať obľúbené kanály.

  1. Počas sledovania TV vysielania stlačte tlačidlo TV.
    Ponuka Ponuka TV sa zobrazuje v spodnej časti obrazovky.
  2. Posuňte zvýraznenie doľava alebo doprava a vyberte si program, ktorý chcete sledovať.

Tip

  • Ak vyberiete položku [Pridať do obľúbených položiek] z ponuky [Ovládanie TV], môžete do zoznamu [Obľúbené kanály] pridať kanál, ktorý sledujete.