Tlač

Používanie Rýchle nastavenia

Ak na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo (Rýchle nastavenia), získate rýchly prístup k funkciám, ako napríklad [Režim obrazu], [Režim zvuku], [Časovač vypnutia] a [Obraz vypnutý] na aktuálnej obrazovke, a k nastaveniu, ako napríklad [Reproduktor], v závislosti od pripojených zariadení. V [Rýchle nastavenia] si môžete zobraziť aj [Nastavenia].

  1. Stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia) na diaľkovom ovládači.
  2. Presuňte zvýraznenie a následne zmeňte alebo vyberte nastavenie.

Zmena zobrazených nastavení

  1. Stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia) na diaľkovom ovládači.
  2. Presuňte zvýraznenie doľava alebo doprava a potom stlačte možnosť (Upraviť).
  3. Vyberte si požadované nastavenie.
  4. Vyberte [Zavrieť].