Tlač

Používanie príručky pomocníka

Táto príručka pomocníka vysvetľuje, ako používať tento TV prijímač. Podrobnosti o inštalácii tohto TV nájdete aj v Sprievodca nastavením a Referenčná príručka, kde nájdete popis dielov, špecifikácie a spôsoby upevnenia tohto TV na stenu.

V tejto príručke pomocníka si požadované informácie môžete prečítať po poradí, alebo si ich priamo vyhľadať. Ak chcete vyhľadávať, vyberte ikona vyhľadávania v hornej časti obrazovky.

Verzie Príručky pomocníka

K dispozícii sú dve verzie príručky pomocníka pre váš TV prijímač: vstavaná príručka pomocníka a online príručka pomocníka. Ak si chcete prezrieť Príručku pomocníka online, váš TV prijímač musí byť pripojený na internet. Ak chcete prepnúť medzi vstavanými a online verziami, použite spínač (A) na vrchu obrazovky. Môžete skontrolovať, ktorá Príručka pomocníka je práve zobrazená tak, že sa pozriete na nadpis na vrchu obrazovky.

Obrázok umiestnenia spínača A
  1. Pripojte TV prijímač na internet.
  2. Ak chcete prepnúť na inú verziu Príručky pomocníka, vyberte (A).

Poznámka

  • Ak chcete používať najnovšie funkcie popísané v Príručke pomocníka, môže byť potrebné aktualizovať softvér televízora. Podrobnosti o aktualizáciách softvéru nájdete na stránke Aktualizácie softvéru .
  • Názvy nastavení v Príručke pomocníka sa môžu odlišovať od názvov zobrazených na TV prijímači v závislosti od dátumu uvedenia TV prijímača do predaja alebo od modelu/krajiny/oblasti.
  • Obrázky a ilustrácie v tejto príručke sa môžu odlišovať v závislosti od modelu TV prijímača.
  • Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Tip

  • Ak chcete zistiť, či je váš TV prijímač vybavený jednou z funkcií opísaných v príručke pomocníka, pozrite si tlačený návod, alebo katalóg produktu Sony.
  • Táto príručka pomocníka je napísaná pre všetky oblasti/krajiny. Niektoré opisy obsiahnuté v tejto príručke pomocníka sa na niektoré oblasti a krajiny nevzťahujú.