Skriv ut

Justering av ljudkvaliteten

Du kan konfigurera olika inställningar relaterade till TV:ns ljud, t.ex. ljudkvalitet och ljudläge.

Observera

  • Den faktiska displayen kan variera eller vissa inställningar kanske inte är tillgängliga beroende på modell/land/region, TV-inställningar och den anslutna enheten.

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — önskat alternativ.

Du kan ändra följande inställningar.

Ljud
Justera inställningarna för källor, till exempel för TV eller HDMI, och andra vanliga inställningar, för att aktivera olika ljudeffekter.
Nedanstående inställningar är några av de som kan konfigureras.
Ljudläge
Välj lägen som [Biograf], [Musik] eller [Dolby Audio] efter omgivning och önskemål.
Ljudanpassning
Justera ljudkvaliteten för varje ljudläge i modeller med Ljudläge.
Volymnivå
Justera volymen för den nuvarande källan.
Avancerad automatisk volym
Detta gör att volymen för alla program och källor är konstant.
Balans
Justera ljudbalansen för högtalaren.
TV-placering
TV-högtalarens utgående ljud enligt TV:ns position.
Akustisk autokalibrering
Justerar ljudutgången baserat på den miljö du tittar i. Mer information finns i Utföra akustisk automatisk kalibrering.
Återställ
Återställ standardinställningarna för alla ljudinställningar.
Ljudutgång
Justera för hörlurar och ljudsystem.
Nedanstående inställningar är några av de som kan konfigureras.
Högtalare
Välj TV-högtalare eller externa högtalare.
Centerhögtalare-läge för TV
Använd TV:ns högtalare som mitten-högtalaren för systemet för hemmabio.
Ljudanläggning prioritering
När detta har aktiverats ändras enheten för utgående ljud till ett BRAVIA Sync-kompatibelt ljudsystem när TV:n slås på.
Hemmabiokontroll
Aktiverar ljudsystemet och låter dig styra det.
Synkroniserat ljudläge
Det angivna ljudsystemets ljudfält ändras automatiskt när TV:ns ljudläge ändras.
A/V-synkronisering
Justera timingen för ljud och bild när en Bluetooth A2DP-ljudenhet används, eller när ett särskilt ljudsystem är anslutet med en HDMI-kabel.
eARC-läge
Om [Auto] har valts används ljud av hög kvalitet som utgående ljud då en enhet med eARC -stöd ansluts till en HDMI -port med etiketten ARC” ellereARC/ARC”.
Digital ljudutgång
Konfigurera utmatningsmetoden vid utmatning av digitalt ljud. Denna inställning är endast tillgänglig när [Högtalare] är inställd på [Ljudanläggning].
Volym för Digital ljudutgång
Endast för PCM. Ljudnivåerna för PCM och komprimerat ljud kommer att skilja sig åt.
Dolby Digital Plus-utgång
Välj utgång för Dolby Digital Plus för ljudsystem som stöder Dolby Digital Plus och ARC. Om du använder ARC och optisk anslutning för utgående ljud väljer du [Dolby Digital]. (Dolby Digital Plus sätts till tyst läge när optisk anslutning för utgående ljud används.)