Skriv ut

Startmenyn

Skärmen som visas när du trycker på HOME -knappen på fjärrkontrollen heter HOME-menyn. På Startmenyn kan du söka efter innehåll och välja rekommenderat innehåll, appar och inställningar.

Illustrationen är för visuell referens och kan komma att ändras.

Bild på startmenyn. Det finns fem områden märkta A till E med början högst upp.

Sök, Meddelanden, Ingångar, Timers och Inställningar (A)

(mikrofon) / (skärmtangentbord):
Använd mikrofonen på fjärrkontrollen, den inbyggda mikrofonen eller tangentbordet på skärmen som visas på TV:n för att mata in sökord och söka efter olika typer av innehåll. När (mikrofon) på startsidan väljs avgör region/land/språk/situation om fjärrkontrollmikrofonen eller den inbyggda mikrofonen används.
För röstsökning, se sidan Använda fjärrkontrollens mikrofon.
(Aviseringar):
Visas när det finns meddelanden, t.ex. om ett anslutningsproblem. Detta inkluderar också meddelanden från BRAVIA såsom programuppdateringar och låga batterinivåer i fjärrkontrollen. Numret anger antalet meddelanden.
(Ingångar):
Växlar ingångsenhet som är ansluten till TV:n.
(Timers):
Konfigurera olika inställningar för timers.
Mer information finns på sidan Timers och klocka.
(Inställningar):
Konfigurera olika inställningar som berör TV:n.
Mer information finns på sidan Inställningar.

Appar (B)

Visa dina favoritappar.

  • Om du väljer [Appar] visas en lista över installerade appar.
  • Välj [Lägg till appen i favoriter] för att lägga till en app i favoriter.
  • Om du väljer en app som du har lagt till och trycker och håller in (Bekräfta) på fjärrkontrollen kan du ändra sorteringsordningen eller ta bort en favorit.
  • Om du väljer en TV-app kan du titta på tv-sändningar eller ingångskälla.

Nästa (C)

Visar vad du kan titta på sedan beroende på innehållet.

Observera

  • Om det inte finns något tillämpligt innehåll kan kanske [Nästa] inte visas.

Kanaler (D)

Raden under Appar (B) heter ”Kanaler”. Här har du tillgång till rekommenderat innehåll från videostreamingtjänster.

Tips

  • Historiken för kanaler som du har tittat på visas i [TV].
  • Du kan lägga till innehåll i Nästa genom att välja innehållet på vilken kanal som helst och trycka och hålla inne (Bekräfta) på fjärrkontrollen.
  • Du kan flytta några av kanalerna under ”Kanaler (D)” på startmenyn. Använd knapparna (upp) / (ner) för att flytta fokus till den runda ikonen på raden du vill flytta och tryck på (vänster) (eller (höger) beroende på TV:ns visningsspråk) för att kunna flytta raden upp eller ner genom att trycka på (upp) / (ner).

Anpassa kanaler (E)

Anpassa kanaler används för att visa eller dölja de valda kanalerna.

Tips