Отпечатване

Настройване на качеството на звука

Можете да конфигурирате различни настройки, свързани със звука на телевизора, като например качество и режим на звука.

Забележка

  • Действителното показване на екрана може да се различава или някои настройки може да не са налични в зависимост от вашия модел/държава/регион, настройките на телевизора и свързаното устройство.

Натиснете бутона HOME, след това изберете желаната опция в [Настройки] — [Екран и звук].

Можете да променяте следните настройки.

Звук
Регулирайте настройките на входния сигнал, например на телевизията или HDMI, и други общи настройки, за да се наслаждавате на различни звукови ефекти.
Можете да конфигурирате настройки, като посочените по-долу.
Режим на звука
Изберете един от режимите [Кино], [Музика] или [Dolby Audio] в зависимост от средата или предпочитанията си.
Персонална настройка на звука
Регулирайте фино качеството на звука за всеки режим на звука при модели с Режим на звука.
Сила на звука
Регулирайте нивото на звука на получавания в момента входен сигнал.
Разширена автоматична сила на звука
Запазва постоянно ниво на звука за всички програми и входове.
Баланс
Регулира баланса на говорителите.
Позиция на телевизора
Изходен звук от говорителя на телевизора в зависимост от положението му.
Акустично автоматично калибриране
Регулирайте аудиоизхода в зависимост от околните условия, в които гледате. За подробности вижте Изпълнение на акустично автоматично калибриране.
Нулиране
Връщане на всички настройки на звука към фабрично зададените.
Аудио изход
Настройва за слушалки и аудио система.
Можете да конфигурирате настройки, като посочените по-долу.
Говорител
Изберете ТВ или външни говорители.
Режим на ТВ централен говорител
Използвайте говорителя на телевизора като централен говорител на системата за домашно кино.
Приоритизиране на аудио системата
Ако е активирана функцията, автоматично превключва аудио изхода към аудио система, съвместима с BRAVIA Sync, когато се включи телевизорът.
Управление на домашно кино
Включва вашата аудио система и ви позволява да я управлявате.
Синхронизиране на режима на звука
Звуковото поле на дадената аудио система ще се превключва автоматично, когато се промени режимът на звука на телевизора.
A/V синхронизиране
Регулира се аудио и видео синхронизирането, когато се използва Bluetooth A2DP аудио устройство, или определена аудио система е свързана с HDMI кабел.
Режим eARC
Ако е избрана опцията [Автомат.], се извежда висококачествен звук, когато поддържащо eARC устройство е свързано към HDMI порт, означен с ARC” илиeARC/ARC”.
Цифров аудио изход
Конфигуриране на метода на извеждане на цифров аудиосигнал. Тази настройка е налична само когато [Говорител] е зададено на [Аудио система].
Сила на звука на Цифров аудио изход
Важи само за PCM. Нивата на звука между PCM и компресирано аудио ще бъдат различни.
Изход за Dolby Digital Plus
Изберете изход за Dolby Digital Plus за аудио системи, поддържащи Dolby Digital Plus и ARC. Ако използвате ARC и оптичен аудио изход, изберете [Dolby Digital]. (Dolby Digital Plus ще се изключи при работа с оптичен аудио изход.)