Отпечатване

Регистриране на USB HDD устройство

Свържете и регистрирайте USB HDD устройство към вашия телевизор, за да записвате цифрови предавания.

Свържете USB HDD устройство към USB порта на телевизора, обозначен сHDD REC” (ако има син USB порт, той поддържа запис върху HDD).

Илюстрация на метода за свързване
 1. USB HDD устройство
 2. USB кабел (не се доставя)
 1. Свържете USB HDD устройство към USB порта (син) на вашия телевизор, обозначен сHDD REC” на телевизора.
 2. Включете USB HDD устройството.
 3. Изчакайте да се покаже екранът [USB хранилището е свързано].
 4. Изберете [Регистриране за запис].
 5. Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате USB HDD устройството.

Забележка

 • Ако по време на регистрацията в стъпка 4 се покаже съобщението “Не може да намери USB HDD за запис”, следвайте инструкциите в съобщението и проверете дали USB HDD устройството за запис е свързано към USB порта (син).
  Ако USB HDD устройството за запис не се разпознава дори след като сте проверили връзката, трябва да регистрирате отново USB HDD устройството, тъй като то вече е регистрирано като устройство за цели, различни от записване ([Хранилище на устройството]). Направете справка в “USB HDD устройството не може да бъде регистрирано.”, за да регистрирате отново USB HDD устройството за записване.

Съвет

 • Можете също така да регистрирате USB HDD устройство към телевизора, като изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Настройка на устройство за запис] — [Регистрация на HDD].

Отмяна на регистрация на USB HDD устройство

 1. Натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Настройка на устройство за запис] — [Дерегистрация на HDD] — устройството, чиято регистрация да бъде отменена.