Отпечатване

Записване с едно докосване

  1. Докато гледате програмата, която ще записвате, натиснете бутона REC.
  2. В показания екран задайте крайно време за записа.

Ръчно спиране на записа

  1. Натиснете бутона TV и изберете [ТВ контрол] или [Дистанционно управление].
  2. Изберете [Спиране на записа] на показания екран.