Отпечатване

Гледане/изтриване на записано съдържание

Гледане на записано съдържание

  1. Натиснете бутона REC LIST или TITLE LIST, след това изберете съдържанието, което ще се гледа.

Изтриване на записано съдържание

  1. Натиснете бутона REC LIST или TITLE LIST.
  2. Изберете (иконата Изтрий) в дясно от програмата, която искате да изтриете.
    За да изтриете няколко програми, изберете (икона Изтриване на различни) отдясно за всички програми, които искате да изтриете, и след това изберете (икона Изтрий).

За информация относно значението на символите в списъка на записаните заглавия вижте Разбиране на символите, показани в списъка на записаните заглавия.